Välkommen till vår grafiska profil!

På den här sidan hittar du logotyp, profilfärger, typsnitt, grafiska element och bildspråk. Det finns också tips och inspiration på hur du kan använda materialet i din kommunikation.

Vårt grafiska formspråk betyder mycket för mottagarna. Det ska vara enkelt att uppfatta när det är Kalmarsunds gymnasieförbund som kommunicerar. Profilen är ett levande dokument och kommer löpande att fyllas på och förbättras.

Vid frågor eller behov av hjälp kontakta info@ksgyf.se

Logotyp

Typografi

Profilfärger

Grafiska element

Bildspråk

Användning

Inspiration

Ladda ner